Dojeli jste nečekaně daleko?

24.05.2020 22:05

Ano, žádný div. Obyčejnou naftu u nás nekoupíte! CAROIL nyní nabízí pouze prémiovou naftu se složkou HVO.  Produkt má výrazně lepší cetanové číslo, nižší emise, lepší spalování  a další skvělé věci. Dodavatelem tohoto produktu pro CAROIL je ČEPRO, česká společnost.

Co je to HVO? Vysoce kvalitní syntetický produkt obsahující chemicky čisté parafinické uhlovodíky. Je méně chemicky nebezpečný, neobsahuje toxické aromatické uhlovodíky ani síru. Tyto vlastnosti se příznivě promítají do směsí s fosilní motorovou naftou.

S námi dojedete dál!