Kontaktní informace

Provozovna

ČS CAROIL, Olomoucká 809/43
682 01 Vyškov

Tel.: 530 506 175

e-mail: caroil(zavináč)caroil.cz
 

Provozní hodiny: stále otevřeno, nonstop 24/7

Reklamační řád pro spotřebitele   zde  .

Provozovatel

CAROIL, a.s., Krátká 596/4
682 01 Vyškov

Společnost zapsána u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 6893

 

GDPR

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržuje zejména následující zásady:

  • osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
  • shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
  • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;
  • jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesně a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
  • osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  • zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.