Sortiment paliv

Čerpací stanice CAROIL poskytuje služby srovnatelné s evropským standardem. Dodavatelem pohonných látek jsou akciová společnost ČEPRO. Původ a kvalita každé dodávky pohonných látek jsou deklarovány příslušným atestem, který je na čerpací stanici k dispozici. O kvalitě a složení produktů můžete získat více informcí na webu ČEPRO.

 

Aktuální nabídka paliv na čerpací stanici CAROIL ve Vyškově

  • BA 95 Natural - bezolovnatý automobilový benzín (E10)

  • BA 98 Super Plus - bezolovnatý automobilový benzín (E5)

  • Diesel - motorová nafta

  • Diesel Optimal - aditivovaná motorová nafta

  • LPG - zkapalněný ropný plyn

  • CNG - stlačený zemní plyn

  • Nepalivová směs do ostřikovačů

Bezolovnaté benziny

Bezolovnaté automobilové benziny jsou směsí kapalných uhlovodíků vroucích v rozmezí převážně 30 až 210 °C. Používají se převážně pro zážehové motory silničních motorových vozidel, zejména pro moderní typy zážehových motorů vybavených katalyzátorem a řízených lambda sondou. Nesmějí se používat pro vozidla, která jsou v provozu na pracovištích v uzavřených prostorách.

Diesel

Motorová nafta je směs kapalných uhlovodíků získávaných z ropy destilací a hydrogenační rafinací, vroucí v rozmezí 150 až 370°C. Používá se jako palivo pro vznětové motory, splňuje zákonem stanovenou normu ČSN EN 590, a jako ostatní nabízené produkty zaručuje špičkovou kvalitu. Společnost CAROIL nabízí k prodeji motorovou naftu s rozdílnými teplotními vlastnostmi v závislosti na ročním období.Všechny tyto druhy se na čerpací stanici CAROIL prodávají ze stejné výdejní pistole a neliší se svým označením. Tento produkt obsahuje biosložku.

Diesel Optimal

Oproti běžně prodávané motorové naftě na trhu obsahuje Diesel Optimal aditiva, která vylepšují jeho vlastnosti (zvyšovač cetanového čísla, mazivostní složka, detergentní složka, protikorozní složka, protipěnivostní složka, antioxidant). Tato aditiva mají kladný vliv na chod motoru, zvyšují jeho výkon, chrání ventily, snižují pasivní odpory a udržují čistotu palivového systému. Ve výsledku to znamená prodloužení životnosti agregátu a úsporu paliva až o 5 %. Tento produkt obsahuje biosložku.

 

 

LPG

LPG (z angličtiny Liquefied Petroleum Gas) neboli zkapalněný ropný plyn je směs uhlovodíkových plynů používaná jako palivo pro zážehové motory vozidel upravených pro jeho spalování. Jde o novodobější označení pro směs topného plynu, známou jako propan-butan.

CNG

CNG (z angličtiny Compressed Natural Gas) je stlačený zemní plyn. Je používán jako palivo pro pohon motorových vozidel a je považován za relativně čistější alternativu k benzinu a motorové naftě, ale také k LPG. CNG je zatím nejlevnějším motorovým palivem. V Česku je CNG zatím nezatíženo spotřební daní a firemní vozidla s pohonem na CNG mohou uplatňovat osvobození od silniční daně.

Více informací k produktu:
https://www.cngplus.cz/